Автопутешествие — Брянск — Полюс Холода, Оймякон.

Ссылка на автора, правообладателя и оригинал материала: канал YouTube Константина Петрова